Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ trực tuyến
 • Kinh Doanh
    Kinh Doanh
 • Kinh Doanh
    Kinh Doanh
 • Kĩ Thuật
    Kĩ Thuật
hỗ trợ khách hàng
0914999030
Hỗ trợ trực tuyến
 • Kinh Doanh
    Kinh Doanh
 • Kinh Doanh
    Kinh Doanh
 • Kĩ Thuật
    Kĩ Thuật
hỗ trợ khách hàng
0914999030
Sơ đồ tổ chức An Phú

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Năng lượng An Phú

 Giám đốc điều hành Ban quản lý theo chuyên ngành: hoạt động theo chế độ quản lý báo cáo trực tuyến chuyên ngành từ Giám đốc tới các Phòng ban. Các trưởng bộ phận chuyên ngành của các Phòng ban còn có quyền hạn và trách nhiệm kiểm soát chéo các Phòng ban khác.

*   Phòng Hành chính tổng hợp,

*   Phòng Tài chính – Kế toán,

*   Phòng điều hành kinh doanh gas,

*   Phòng dự án kỹ thuật.